gototopgototop

Salvatore Abbruscato

Sito ufficiale del docente in pensione Dott. Salvatore Abbruscato

recito_rid_cornice

Il teatro secondo Goethe

img_1264708538172_1431img_1264708538172_1431

Vorrei che il palcoscenico fosse sottile

come la corda di un funambolo

affinché nessun inetto

vi ci si arrischiasse sopra...Poesia Somarchisa PDF Stampa E-mail
Scritto da poeta,scrittore,pittore Girolamo la Marca   
Martedì 03 Novembre 2015 22:11

Somarchìsa

Ci jivu duminicadìa a Somarchìsa

scinniènnu di la cava di li Drasi,

passannu di lu sciumi e poi

di la Ficùzza,

finu ad arrivari a la roba

di la suòru di Angilièddru,

 la za Vannuzza

unna nicarièddru ogni tantu

jiva cu ma matri e ma patri.

Era mudicàna cuòmu

a ma nanna Giorgia,

e a tanti àtri ca vinuti ppi mètiri

si muòrsiru ammèci

ppi sèmpri ni sti cùgna.

Ora.....

c'era un silenziu di tomba

nun si vidiva n'omu e nun si sintiva

mancu

lu scrusciu di n'armali

Na vota drùocu c'era la caserma

cu li carrabunèra , c'era ranni la staddra

ppi la cavaddra e li jumènti

c'erano li pipì,

li lochi e midenna li maiala

e li gaddrini,

e c'era midè cu la fazzulèttu

 in testa la zza Gina

ca n'uvicièddru  fitatu friscu

ni lu dava a tutti..

Ora ammeci gramigna, marciacunìglia,

parmi muòrti e li stradi tutti rutti.

Sprièru ppi la fami midènna,

pirchì dicica ca c'eranu,  russi li vurpi.

Chùjiu l'uòcchi e pari ca li sièntu

li campani di li vacchi ca pascivanu

dra davanti, li rumùra di li cincolati

e di li trattùra, lu cani di lu picuraru di Mazzarinu,

lu scrusciu di l'acqua di lu Carnascinu,

e li vuci di du carusièddri

ca si facivanu arridiènnu lu bagnu

ni l'abbrivatùra.

Ma un carcaràzzu cuntentu

ppi la cumpagnia m'addrùviglia.

d'attunzàtu,

ma a mia  na gùtta mi piglia,ammèci

e ppi na rancàta

nun mi lassa chjiù......

motu 'nchiuvàtu.

 
Indietro

Sei qui: Letteratura Poesia Somarchisa