gototopgototop

Salvatore Abbruscato

Sito ufficiale del docente in pensione Dott. Salvatore Abbruscato

recito_rid_cornice

Il teatro secondo Goethe

img_1264708538172_1431img_1264708538172_1431

Vorrei che il palcoscenico fosse sottile

come la corda di un funambolo

affinché nessun inetto

vi ci si arrischiasse sopra...Poesia Chiovi PDF Stampa E-mail
Scritto da poeta,scrittore,pittore Girolamo la Marca   
Martedì 03 Novembre 2015 22:14

Chiòvi

Stanòtti vinni un scampulùni d'acqua,

lampi e tròna

e chjina la vecchjia canalàta

sbucca,

la finescia j'è cuòmu sempri

appuntiddràta

ma lu scrusciu è forti

e pari ca si sta rumpiennu la vitràta.

E ni sta mala nuttata

pienso a quann'era

ancora vavùsu,

e m'impilàva sutta la cuperta

ogni vota ca chjuvìva forti,

sulu,in collegiu 'nchiusu e

mi stringiva lu chiumàzzu forti forti

e pinsava di essiri a lu ma paisi

unna lu suli spaccàva li petri

e di notti ppi lu callu

mi curcàva a li voti

'ni lu finisciùni n capu un matarazzu.

Nun voli scampàri..

e la miduddra si minti allùra a catuniàri

cu li stecchi, li tuòrtuli.lu firriuòlu

e un cumidiùni fattu cu la còddra

di farina..e acqua..

e catuniànnu aggnuòrnu

na matìna

'ncapu un scalùni ad aspittàri lu capraru

cu la ricòtta e

la tazza ni la 'manu....

Ma un lampu m'addruvìglia

mentri ma nanna stava faciennu cu du buscia

di lana a ma suòru na mantiglia

di sarbàri.

Scampà....rapu la finescia

e mi jinchiu li purmùna di

lu sciauru di la terra vagnàta...

e piènsu ca la vita è cuòmu

un suònnu...e ca a li voti

fussi miègliu nun s'addruvigliàri

mai.j

 
Indietro

Sei qui: Letteratura Poesia Chiovi